Là gì

Tìm hiểu hàng hóa là gì? Điều kiện ra đời và tồn tại sản xuất hàng hóa

Trong kinh tế học, hiểu thị trường hàng hóa là gì có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển kinh tế. Hàng hóa, sản phẩm được phân phối trên thị trường được gọi chung là thị trường hàng hóa. Tuy nhiên, thị trường này được chia thành nhiều loại khác nhau dựa trên …