Trong kinh tế học, hiểu thị trường hàng hóa là gì có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển kinh tế. Hàng hóa, sản phẩm được phân phối trên thị trường được gọi chung là thị trường hàng hóa. Tuy nhiên, thị trường này được chia thành nhiều loại khác nhau dựa trên các yếu tố nhất định. Tìm hiểu thêm về khái niệm hàng hóa là gì qua bài viết dưới đây của delawarevalleysmartgrowth.org nhé!

I. Hàng hóa là gì

Hàng hóa hay hàng hóa là một sản phẩm kinh tế hữu hình (như máy giặt, chất tẩy rửa, dụng cụ hoặc máy móc) góp phần trực tiếp hoặc gián tiếp vào việc đáp ứng nhu cầu của con người.

Hàng hóa hay hàng hóa là một sản phẩm kinh tế hữu hình (như máy giặt, chất tẩy rửa, dụng cụ hoặc máy móc)

Trong kinh tế chính trị Mác – Lênin, hàng hóa còn được định nghĩa là sản phẩm của lao động thông qua trao đổi, mua bán. Hàng tiêu dùng và hàng đầu tư là những thành phần quan trọng của GDP. Hàng hóa kinh tế là hàng hóa khan hiếm hoặc hàng hóa mà mọi người muốn mua nhiều hơn nếu điều kiện cho phép.

II. Giá trị sử dụng hàng hóa

Giá trị sử dụng của hàng hóa là công dụng của hàng hóa có thể đáp ứng nhu cầu của con người một cách trực tiếp hoặc gián tiếp. Giá trị sử dụng của hàng hóa có những đặc điểm chủ yếu sau:

Mỗi loại sản phẩm có một đến nhiều giá trị sử dụng hoặc công dụng khác nhau. Đối với mỗi loại hàng hóa, giá trị sử dụng của nó không những phải được phát hiện ngay một lần mà phải trải qua một quá trình sử dụng, đồng thời với quá trình đó giá trị sử dụng của nó mới được phát hiện thêm.

Sự phát triển của khoa học và công nghệ. Giá trị sử dụng của hàng hóa có thể coi là một phạm trù vĩnh viễn, không thể thay đổi. Giá trị sử dụng hay tính hữu dụng của hàng hóa có thể được coi là thuộc tính tự nhiên. Giá trị sử dụng của hàng hóa chỉ thể hiện khi con người sử dụng.

Nó có thể là sử dụng sản xuất hoặc sử dụng cá nhân. Dưới tác động của sự phát triển xã hội và khoa học công nghệ, hàng hóa ngày càng trở nên đa dạng và phong phú. Điều này cũng làm tăng giá trị sử dụng của hàng hóa.

III. Giá trị hàng hóa

Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu thuộc tính thứ hai của hàng hóa, đó là giá trị của hàng hóa Muốn là hàng hóa thì vật đó phải có giá trị sử dụng, nhưng không phải tất cả những thứ có giá trị sử dụng đều được coi là hàng hóa.

Vì vậy, để một vật trở thành hàng hoá thì nhất thiết vật đó phải được sản xuất ra để mua bán, trao đổi và điều đó cũng có nghĩa là vật đó phải có giá trị trao đổi. Nói cách khác, giá trị hàng hoá là kết tinh của lao động xã hội tạo ra hàng hoá của người sản xuất.

Giá trị của vật có thể coi là thuộc tính của xã hội

Giá trị của hàng hoá có những đặc điểm chủ yếu sau: Giá trị của vật có thể coi là thuộc tính của xã hội Giá trị của hàng hoá là một phạm trù lịch sử phản ánh ở chỗ chúng chỉ tồn tại trong phương thức sản xuất trong đó sản xuất và trao đổi của hàng hóa diễn ra.

Giá trị của hàng hoá cũng thể hiện quan hệ xã hội của sản xuất, tức là quan hệ kinh tế giữa những người sản xuất hàng hoá đó. Yếu tố giá trị trao đổi chỉ được coi là hình thức giá trị của hàng hoá, còn giá trị nội dung là giá trị cơ bản của giá trị hàng hoá. Nếu giá trị của sự vật thay đổi thì giá trị trao đổi cũng thay đổi.

IV. Điều kiện ra đời của sản xuất hàng hóa

Sản xuất hàng hoá ra đời và tồn tại dựa trên hai điều kiện chủ yếu: Phân công lao động xã hội Phân công lao động xã hội là quá trình chuyên môn hoá và phân công lao động trong xã hội và được chia thành nhiều bộ phận, lĩnh vực sản xuất.

Đó là bởi vì sự phân công lao động trong xã hội và sự trao đổi sản phẩm tất yếu phải xảy ra. Khi sự phân công lao động xảy ra, con người sản xuất ra một hoặc nhiều sản phẩm cố định. Tuy nhiên, để đáp ứng được nhu cầu cuộc sống, những thứ khác nhau là cần thiết, vì vậy cần phải đánh đổi những thứ để đáp ứng nhu cầu của cuộc sống hàng ngày.

Sự phân công lao động xã hội và chuyên môn hoá góp phần làm tăng nhanh năng suất lao động với giá trị thặng dư tăng lên, từ đó góp phần thúc đẩy quá trình trao đổi hàng hoá tạo ra nhiều hoá chất hơn.

Sản xuất hàng hoá có những đặc điểm chủ yếu sau: Sản xuất hàng hóa nhằm mục đích trao đổi, mua bán Là sản xuất hàng hoá của người sản xuất hàng hoá mang tính chất tư nhân và xã hội, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của xã hội và nhu cầu của những người khác trong cộng đồng.

Sự phân công lao động xã hội và chuyên môn hoá góp phần làm tăng nhanh năng suất lao động

Tư nhân hoá sản xuất hàng hoá là bởi vì cái gì được sản xuất ra và nó được sản xuất như thế nào được coi là vấn đề cá nhân và độc quyền của mỗi người.

Khái niệm thị trường hàng hoá làm rõ các thành phần phải tồn tại trên thị trường. Hiện nay, thị trường này được phân thành nhiều nhóm khác nhau dựa trên các tiêu chí khác nhau. Có nhiều hình thức về cách thức hoạt động của thị trường hàng hóa giúp các nhà đầu tư lựa chọn phương pháp phù hợp với nhu cầu và tình hình của họ. Hy vọng bài viết hàng hóa là gì sẽ hữu ích đối với bạn đọc!

Bạn có thể thích: