Các công ty đóng một vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế tổng thể. Hầu hết các công ty cung cấp dịch vụ để thực hiện các quá trình sản xuất – kinh doanh và tạo ra lợi nhuận. Vậy, doanh nghiệp là gì? Hãy cùng delawarevalleysmartgrowth.org tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé!

I. Doanh nghiệp là gì? 

Tổng công ty là tổ chức có tên riêng, có tài sản và trụ sở giao dịch được thành lập theo quy định của pháp luật hoặc được đăng ký thành lập để hoạt động kinh doanh. Ngoài ra, công ty còn được phân loại như sau:

Tổng công ty là tổ chức có tên riêng, có tài sản và trụ sở giao dịch được thành lập theo quy định của pháp luật

Doanh nghiệp nhà nước: Bao gồm doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ từ 50% vốn Điều lệ trở lên và nắm giữ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo quy định của Hiến pháp.

Công ty Việt Nam: Công ty có trụ sở chính tại Việt Nam được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam hoặc đã đăng ký thành lập.

Người thành lập tập đoàn là cá nhân, tổ chức thành lập tập đoàn hoặc góp vốn để thành lập tập đoàn. Người đại diện theo luật định của một công ty như được định nghĩa tại Điều 12 của Đạo luật này có nghĩa là một cá nhân đại diện cho một công ty để thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của một công ty.

Đồng thời là người đại diện cho tập đoàn với tư cách là người có quyền và nghĩa vụ liên quan đến tố tụng dân sự, nguyên đơn, bị đơn, trọng tài trước Tòa án, người yêu cầu giải quyết các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định theo luật.

Mỗi doanh nghiệp trên thị trường hiện nay đều trải qua một quá trình sản xuất, kinh doanh và cung cấp dịch vụ để kiếm tiền. Cũng có những doanh nghiệp không nhằm mục đích lợi nhuận.

II. Đặc điểm của doanh nghiệp là gì

Mỗi loại hình doanh nghiệp có những đặc điểm riêng nhưng cũng có những đặc điểm chung.

  1. Tính pháp lý: Nếu muốn thành lập công ty, người đại diện phải thực hiện các thủ tục, nộp hồ sơ tại cơ quan có thẩm quyền để đăng ký kinh doanh và xin giấy phép đăng ký. Sau khi được cấp giấy phép kinh doanh, một công ty được phép hoạt động kinh doanh của mình, được pháp luật bảo vệ và bị ràng buộc bởi các quy định có liên quan.
  2. Tổ chức: Mọi tổng công ty đều có tổ chức điều hành, cơ cấu nhân sự, văn phòng giao dịch, tài sản riêng và tư cách pháp nhân (trừ công ty tư nhân).
  3. Hoạt động: Bán hàng, Cung cấp Dịch vụ: Khi được thành lập, một tập đoàn có cùng mục đích là tạo ra lợi nhuận thông qua mua bán, sản xuất, kinh doanh, cung cấp dịch vụ … Ngoài ra, có một số doanh nghiệp xã hội cụ thể. hoạt động hướng tới cộng đồng địa phương và môi trường hơn là vì lợi nhuận, chẳng hạn như các dịch vụ y tế cộng đồng, điện và nước…
Mọi tổng công ty đều có tổ chức điều hành, cơ cấu nhân sự, văn phòng giao dịch, tài sản riêng

III. Doanh nghiệp có những quyền gì theo quy định

Doanh nghiệp không chỉ được vận hành dưới sự bảo vệ của pháp luật mà còn bị ràng buộc bởi các quy định. Tuy nhiên, theo Điều 7 Luật Công ty 2020, tập đoàn cũng có các quyền sau:

  • Tổng công ty được tự do kinh doanh trong những ngành, nghề mà pháp luật không cấm.
  • Công ty có thể kinh doanh độc lập và có thể lựa chọn hình thức tổ chức kinh doanh. Chúng tôi chủ động lựa chọn ngành nghề, loại hình kinh doanh, khu vực, hình thức kinh doanh, đồng thời chủ động điều chỉnh quy mô và nội dung kinh doanh.
  • Lựa chọn cách thức thu hút, phân bổ và sử dụng vốn.
  • Tự do tìm kiếm thị trường, khách hàng và ký kết hợp đồng. Kinh doanh xuất nhập khẩu.
  • Công ty có thể tuyển dụng, sử dụng và sử dụng người lao động theo đúng quy định.
  • Các công ty cũng có thể chủ động ứng dụng khoa học công nghệ để nâng cao hiệu quả và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.
  • Ngoài ra, tập đoàn cũng có quyền sở hữu, sử dụng và định đoạt tài sản của công ty từ chối các yêu cầu cung cấp tài nguyên không tuân theo quy định của pháp luật về quyền khiếu nại, quyền tham gia tố tụng và các quyền khác theo quy định của pháp luật.

IV. Nghĩa vụ của doanh nghiệp là gì

Ngoài các quyền trên, công ty còn phải thực hiện các nghĩa vụ của mình theo Mục 8 Luật Công ty 2020. Thứ nhất là đảm bảo khi kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện phải đáp ứng đủ các điều kiện đầu tư kinh doanh và các điều kiện đó. được duy trì trong quá trình hoạt động kinh doanh.

Tiếp theo, người điều hành kinh doanh phải công khai đầy đủ, nhanh chóng về việc đăng ký kinh doanh, thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, thông tin về việc hình thành và hoạt động của công ty …

Ngoài các quyền trên, công ty còn phải thực hiện các nghĩa vụ của mình theo Mục 8 Luật Công ty 2020

Tổng công ty cũng phải chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của các thông tin kê khai trong tài liệu đăng ký và báo cáo của công ty. Nếu phát hiện thông tin, báo cáo đã kê khai chưa chính xác, chưa đầy đủ thì phải sửa chữa, bổ sung kịp thời.

Ngoài ra, tập đoàn phải nộp thuế và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định. Bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động theo quy…

Mặt khác, công ty không được phân biệt đối xử, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người lao động trong doanh nghiệp. Chúng tôi sẽ không lạm dụng họ một cách bất công, ép buộc họ làm việc hoặc sử dụng bất hợp pháp người lao động dưới tuổi vị thành niên.

Đồng thời, bạn cần tạo sự hỗ trợ, tạo điều kiện để người lao động được tham gia đào tạo nâng cao trình độ, tay nghề. Thực hiện các chính sách, chế độ bảo hiểm (BHXH, BHTN, BHYT) và các chế độ bảo hiểm khác cho người lao động…

Mong rằng nội dung bài viết trên sẽ giúp bạn đọc hiểu được đặc thù của doanh nghiệp là gì, không chỉ biết được các loại hình doanh nghiệp mà còn biết được ưu nhược điểm của từng loại hình.

Bạn có thể thích: