Quản trị không phải là một khái niệm mới đối với chúng tôi. Mọi doanh nghiệp, tổ chức và thậm chí cả một quốc gia cần có sự quản trị của các cơ cấu tổ chức. Vậy Quản trị là gì? Vai trò của quản lý trong việc làm cho một doanh nghiệp thành công là gì? Hãy cùng delawarevalleysmartgrowth.org tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé!

I. Quản trị là gì? 

Cụm từ “Quản trị là gì?” đã được đặt ra từ rất lâu trước đây. Nhưng nó không bao giờ được đồng ý. Có nhiều định nghĩa có thể được hiểu theo nhiều cách khác nhau. Chúng ta thường nghe nói về quản lý nhân sự, quản lý kinh doanh và quản lý rủi ro.

Dưới đây là một số định nghĩa điển hình về quản trị doanh nghiệp là gì: Quản trị là quá trình lập kế hoạch, tổ chức, lãnh đạo và quản lý hoạt động của các thành viên trong tổ chức. Sử dụng đồng thời tất cả các nguồn lực khác trong tổ chức của bạn để đạt được các mục tiêu đã đặt ra.

Để hiểu rõ hơn về khái niệm này, chúng ta sẽ chia nhỏ ý tưởng của định nghĩa trên. Quản lý là quá trình thực hiện các hoạt động để đảm bảo rằng công việc được hoàn thành. Thông qua nỗ lực cá nhân.

Quản trị là sự phối hợp có hiệu quả các hoạt động của mỗi cá nhân trong một tổ chức

Quản trị là sự phối hợp có hiệu quả các hoạt động của mỗi cá nhân trong một tổ chức. Đây là quá trình đạt được mục tiêu chung thông qua sự phối hợp các nguồn lực của tổ chức. Quản trị cũng là một quá trình mà các nhà quản lý lập kế hoạch, tổ chức, lãnh đạo và quản lý.

II. Bản chất của quản trị là gì

Thực chất của quản trị là gì? Đó là việc tạo ra giá trị thặng dư trong tổ chức. Ra quyết định là chức năng chính. Ban quản lý có thể giúp bạn tìm ra cách phù hợp để thực hiện công việc hiệu quả nhất với chi phí thấp nhất.

Có nhiều khái niệm khác nhau về quản trị là gì, nhưng chỉ có một trong số đó. Ba điều kiện cơ bản sau đây là cần thiết để quản lý. Phải có quản trị viên. Đây là yếu tố làm phát sinh các hiệu quả và mục tiêu quản trị sau: Chủ thể quản lý là người phải chấp nhận ảnh hưởng của nó. Hiệu ứng có thể xảy ra một hoặc nhiều lần liên tiếp.

Mục tiêu đặt ra cho quản trị viên và khán giả. Đây là cơ sở để chủ thể tạo ra các yếu tố xung quanh. Một thực thể được quản lý bao gồm một hoặc nhiều người. Một đối tượng có thể là một tổ chức, một nhóm hoặc một thiết bị hoặc một máy móc và được gọi chung là tài sản. Điều kiện cuối cùng là tài nguyên. Các tài nguyên có thể giúp quản trị viên tận dụng trong các quy trình quản trị của họ.

III. Chức năng của quản trị

1. Hoạch định

Chức năng hoạch định là xác định các mục tiêu và mục tiêu mà tổ chức phải đạt được trong tương lai. Ngoài ra, hãy xác định cách đạt được những mục tiêu đó. Có ba giai đoạn lập kế hoạch: Đặt mục tiêu cho tổ chức của bạn để tăng lợi nhuận, thị phần, hoặc doanh thu … Điều chỉnh các nguồn lực của tổ chức để đạt được các mục tiêu đã đề ra.

Chức năng hoạch định là xác định các mục tiêu và mục tiêu mà tổ chức phải đạt được trong tương lai

Đưa ra quyết định về các hoạt động của tổ chức. Giai đoạn ra quyết định. Các nhà quản lý nên lựa chọn đường lối hành động hợp lý nhất để đạt được các mục tiêu đã đề ra. Đồng thời, bạn cần đưa ra quyết định đúng đắn trong môi trường luôn thay đổi. Đây chắc chắn là một thách thức đối với các nhà quản trị.

2. Tổ chức 

Chức năng tổ chức là quá trình tạo ra cấu trúc các mối quan hệ giữa các thành viên. Điều này cho phép bạn thực hiện kế hoạch và đạt được các mục tiêu chung của tổ chức. Vậy chức năng tổ chức trong quản lý là gì?

Quá trình tổ chức bao gồm ba bước: Các phòng ban, thiết lập các phòng ban và tạo bản mô tả công việc cho tổ chức của bạn Các chức năng của nguồn nhân lực như tuyển dụng, đào tạo và phát triển nhân tài của tổ chức.

Như vậy, bất kỳ ai cũng có thể đóng góp vào sự thành công của tổ chức. Truyền đạt thông tin, kiến ​​thức, kỹ năng, hướng dẫn, chỉ dẫn và các thông tin cần thiết. Nhận phản hồi và giúp hoàn thành công việc.

Một phần thiết yếu của quản lý nhà lãnh đạo là lãnh đạo tổ chức. Đó là hành động của người quản lý và cấp dưới.

3. Lãnh đạo 

Tạo động lực cho các thành viên bằng sự lãnh đạo và mệnh lệnh Thiết lập mối quan hệ giữa nhân viên và người quản lý.

Thiết lập mối quan hệ giữa người quản lý và các tổ chức khác

Phân công công việc cho nhân viên để đạt được mục tiêu chung, người quản lý sử dụng phương pháp quản lý riêng để giám sát và hỗ trợ nhân viên làm việc hiệu quả hơn.

4. Kiểm soát 

Công việc của ban lãnh đạo phải nỗ lực để đảm bảo rằng tổ chức hoạt động theo đúng các mục tiêu và phương hướng đã đề ra

Hoạt động cuối cùng của quản trị là kiểm soát. Công việc của ban lãnh đạo phải nỗ lực để đảm bảo rằng tổ chức hoạt động theo đúng các mục tiêu và phương hướng đã đề ra. Vì vậy, nhà quản trị nên thực hiện các điều chỉnh cần thiết ngay khi có vấn đề hoặc sai sót xảy ra. Nó được gọi là kiểm soát.

Kiểm soát gồm:

  • Xác định được các tiêu chuẩn kiểm soát
  • Lên lịch trình kiểm soát
  • Công cụ phục vụ việc kiểm tra
  • Đánh giá tình hình, đề ra các biện pháp sửa chữa nếu có

Kiến thức chung về quản lý là gì? Tương tự, vai trò của các nhà quản lý trong tổ chức được tích hợp tương đối đầy đủ. Điều này chắc chắn rất hữu ích cho các nhà lãnh đạo doanh nghiệp.

Bạn có thể thích: